Comisión de Prensa

Editores

Ramón Alonso Aranegui (Grupo Unidad Editorial)

Belén Jódar Gómez (Grupo Zeta)

Irene Lanzaco García (Editorial Prensa Ibérica)

Santiago Ortega Barba (Grupo Vocento)

María Dolores Piquero García (Grupo Prisa)